Za účelom dema Vám bude vytvorená jedinečná inštalácia softvéru platná počas tejto relácie.
Údaje v softvéri môžte ľubovoľne upravovať, ale nebudú uchované natrvalo.

Softvér je primárne určený pre desktop a nie je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia.
Odporúčame pre prezeranie dema použiť počítač.